site-logo

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök vår hemida för
personal som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Sjukdomar

SLE (Systemisk lupus erythematosus)

SLE (Systemisk lupus erythematosus)

Systemisk lupus erythematosus (oftast kallad SLE eller “lupus”) är en kronisk och livsförändrande autoimmun sjukdom.